Bize Ulaşın

(0312) 418 88 58

Ankara Dershane Yorumları 2024 Güncel: “Odtülüler”

Anasayfa » Ankara Dershane Yorumları 2024 Güncel: “Odtülüler”

Ankara Dershane Yorumları

Ankara’da ikamet eden aileler, Ankara dershane yorumları aracılığıyla çocukları için en uygun dershane arayışına girerler. Dershaneler, öğrencilerin dersleri, psikolojik ve bilişsel gelişiminin kontrolü için yararlıdır. Ayrıca öğrencilerin belli bir disiplinle çalışması sağlanır. Ankara’nın genelindeki ve Ankara ilçesindeki dershaneler, genellikle öğrencilerden ve velilerden olumlu yorumlar alırlar.

Ankara Dershane Yorumları – Dershane Belirlenmesi

Bir velinin çocuğu için yapacağı dershane seçiminde. Dershanenin nitelikleri kadar, hakkında yapılan yorumlar da önemlidir. Yorumlar,

 • Dershanede halen eğitim gören öğrencilerden,
 • Öğrenci velilerinden,
 • Dershanenin eski öğrencilerinden ve velilerinden
 • Öğretmenlerden ve eğitmenlerden
 • Google yorumlarından alınabilir.

Mevcut Öğrenciler

Dershaneye kayıt yaptırmadan birkaç gün evvel dershane ile ilgili bilgi almak için, eğitim gören öğrencilerden bilgi alınabilir. Dersler, eğitim teknikleri, öğretmenler ve okulun diğer özellikleri ile ilgili bilgiler, öğrencilerden alındığında daha sağlıklı bilgi verilebilir. Ankara dershane yorumları alınırken öğrencilerden;

Hangi öğretmen iyi, hangisi konu anlatımında yetersiz, öğretmenin veya yönetimin öğrencilere tavrı hakkında olumlu ya da olumsuz yorumlar dikkate alınmalıdır. Özellikle öğretmenler hakkında bilgi alınmasının nedeni, nitelikli öğretmenlerin, öğrencilerin başarısında katkısının büyük olmasıdır.

Öğrenci Velileri

Öğrenciler kadar öğrenci velilerinin de dershane hakkındaki görüşleri önemlidir. Çünkü öğrenci velileri çocuklarının derslerdeki gelişimlerini yakından takip ederler. Memnun olup olmadıkları hakkında gerekli bilgiyi öğrenci velilerinden sağlamak mümkündür.

Dershanenin Eski Öğrenci ve Velileri

Çocukları için dershane arayışında olan veliler, çoğunlukla yakın dönemlerde dershaneye gitmiş ve sınavlarda başarılı olmuş öğrencilerle ve velilerle görüşmekte ve dershane ile ilgili yorumlar almaktadır. Onlardan aldıkları bilgiler ışığında çocuklarıyla ilgili en uygun kararı verebilirler. Ayrıca akrabalarından ya da çocuğunu dershaneye gönderen yakın çevresinden aldıkları yorumlara göre de karar verebilirler. Ankara’da ikamet eden veliler de Ankara dershane yorumları almak için eski öğrenci ve velilerine ulaşabilir.

Öğretmenler

Bir eğitim sistemindeki en iyi bilgi verebilecek kişi, o kurumda görev yapmış ya da halen görev yapan öğretmenlerdir. Öğretmenler sınav sistemlerine, dershanenin tüm özelliklerine hâkimdir. Bundan dolayı öğretmenlerden dershaneyle ilgili yorumlar alınabilir.

Google Yorumları

Dershaneler hakkında yorum almak için başvurulacak bir kaynak Google yorumlarıdır. Bulunduğunuz bölgedeki dershanelerin hangileri olduğunu öğrenmek için Google iyi bir kaynaktır. Örneğin” Ankara Ankara LGS Kursu” olarak arama yaptığınızda, karşınıza Ankara’daki LGS dershaneleri çıkar. Dershanenin konumu Google haritalarda gösterilir.

Ayrıca aynı ön sayfada dershanenin adı, kaç yıldız aldığı, hakkında kaç yorum yapıldığı ve iletişim bilgileri çıkmaktadır. Yol tarifi ile dershanenin kolay bulunması sağlanırken, bir web sitesi varsa, yönlendirme yapılmaktadır. Google yorumlar da, Ankara dershane yorumları ile dershane hakkında yapılan olumlu ve olumsuz yorumlar bulunmaktadır. Bu yorumları okuyarak ve yorumculara mesaj yazarak daha iyi bilgilere sahip olabilirsiniz.

Şikâyet Var

Çok fazla kimsenin bilmediği bir yorumlama kısmı da “Şikâyet Var” isimli bir sitedir. Bu site uzun zamandır hizmet vermektedir. Tüketici ile kurum/kuruluş/firmalar arasında meydana gelen sorunların ilgililere iletilmesi ve çözümü için oldukça etkili bir sitedir. Tercih ettiğiniz dershane herhangi bir şikâyet almışsa, burada otomatik olarak görüntülenir. Şikâyet bir hizmet ya da ürün hakkında yapılan olumsuz yorumlardır.

Yapılan şikâyetler, bunlara verilen yanıtlar, sorunun çözülüp çözülmediği, yapılan olumsuz yorumlar dershanenin çalışma prensibi hakkında bilgi verir. Bu nedenlerle, eğer dershane hakkında bir şikâyete denk gelinirse, o şikâyet ve çözümü için ne yapılmış, bu yorumların dikkate alınması gerekir.

Olumlu Yorumlar

Ankara dershane yorumları Ankara ilinde ikamet eden öğrenciler ve velileri tarafından dershane seçimi sırasında dikkate alınmaktadır. Ankara’nın diğer ilçelerinden Ankara’a sürekli olarak ulaşım sağlanabildiğinden, buradaki dershaneler de talep görmektedir. Özellikle iyi dereceler elde eden ya da hedeflerine ulaşan öğrenciler olumlu yorumlar yapmaktadır. Bu da olumlu yorum alan dershane için artı avantaj sağlar. Daha çok velinin ve öğrencinin dershaneye yönelmesine ve kayıt yaptırmasına vesile olmaktadır. Dershanelerin yorumları;

 • Dershanenin eğitim kalitesi
 • Öğrencilerin tercih nedeni
 • Öğretmenlerin eğitim teknikleri
 • Dershane binasının fiziksel özellikleri ( Bina yapısı, hijyen, güvenlik vb.)
 • Derslerde kullanılan yöntemler
 • Dersliklerdeki öğrenci sayısı
 • Etüt dersler ve diğer şeyler hakkında bilgiler verir.

Olumsuz Yorumlar

Ankara’da dershane arayışında Ankara dershane yorumları ile ilgili yapılan olumsuz yorumlar da dikkate alınmalıdır. Olumsuz yorumlar, olumlu yorumlar kadar yapıcıdır. Bu yapıcı özelliği dershane yararınadır. Öğrenciler dershanenin diğer öğrencilerin eksik bulduğu konuları belirlerken, aynı zamanda dershane içinde eksikliklerini öğrenme ve tamamlama şanı verir.

Olumsuz yorumları okuyan dershane yönetimi, bunlara çözüm bulmaya çalışır. Bir sorun ne kadar çabuk çözülürse, o kadar avantaj sağlar. Çözülemeyen her sorun ise bir dezavantajdır. Dershanenin imajına zarar verir. Dershane tercihi yapılırken olumlu yorumlar kadar olumsuz yorumlar da dikkate alınmalıdır.

Başarı Yorumları

Bir öğrencinin başarısı, dershanenin başarısı olarak kabul edilir. Ancak unutulmaması gereken başarısızlık durumunda tüm payı dershaneye mal etmemek gerekir. Dershaneye kayıt olan öğrencinin derslere ve etütlere katılması, çok fazla devamsızlık yapmaması gerekir. Ayrıca derslerini öğrenmek konusunda gayretli olmalı, öğretmenlerini dinlemeli, dershaneye gerçekten hedeflerine ulaşmak için gelmelidir. Aksi takdirde dershane öğretmenleri ne kadar çaba gösterirse göstersin, sağlıklı bir sonuç alınmayabilir. Bu durum neticesinde öğretmeni ve dershaneyi suçlamak yersizdir.

Ankara dershane yorumları neticesi en iyi dershaneye ulaşmak mümkündür. Ülkemizdeki çoğu dershane, eğitime verilen önem neticesinde en iyi eğitimleri vermek için çabalamaktadır. Dershaneler başarıyı hedefler, Dershanenin öğrencileri aldıkları puan ve başarı sıralamalarını, internet ortamında ve yaptıkları yorumlarla paylaşmaktadır. Bu da dershanenin diğer dershaneler arasındaki başarı oranın belirleyebilir. Başarılı dershaneler öğrenciler ve velileri tarafından tavsiye edilmektedir.

Dershane Yorumlarının Etkileri

Dershanelere yapılan yorumlar;

 • Velilerin çocukları için iyi bir dershane seçmesini sağlar.
 • Öğretmenler ve eğitmenler hakkında yapılan yorumlar, kurumun kadrosu hakkında bilgi

verir.

 • Veliler çocuklarının geleceğinden kaygılanmayacağı ve gönül rahatlığıyla emanet

edebilecekleri dershaneyi belirler.

 • Öğrenciler ise ders içi ve ders dışı etkinlikler hakkında bilgi sahibi olur.

Ankara dershane yorumları yapan mezun durumdaki öğrencilerin başarıları, dershaneye başvuracak öğrencilerin kararında etkendir. Özellikle çok fazla derece çıkaran dershaneler talep görmektedir.

Dershane Fiyat Yorumları
Dershanelere yapılan yorumlar olumlu ya da olumsuz olabilir ve sağlıklı bir karar vermede etkilidir. Yorumlar ayrıca dershane fiyatları, taksit ve indirim olanakları hakkında bilgi verdiğinden, ekonomik duruma göre de tercihler yapılmaktadır. Bir öğrencinin dershaneye kayıt sırasında dershane ile ilgili fiyat yorumları da önemlidir. Dershane fiyatları, eğitim kalitesi, öğretmen maaşları, dershanenin bulunduğu il, ilçe ve konum, butik sınıf ve dershane olup olmadığına göre değişir. Dershanelerdeki ekstra hizmetler de dershane ücretlerini artırabilir.

Ankara dershane yorumları dershanenin ücreti hakkında bilgi verir. Dershaneler belli dönemlerde taksitler veya tek seferde yıllık ödeme imkânı sağlarlar. Günümüzde en düşük dershane ücreti 4 Bin TL. en yüksek 30 Bin TL. civarındadır. Bazı dershanelerde ise bu fiyat 45 bin TL. ye yükselmektedir. Bir meslekte uzmanlaşmak için ders veren ( TUS vb.) dershanelerin ücretleri ise 65 Bin. TL. ye kadar yükselmektedir.

Günümüzün ekonomik şartları (özellikle pandemiden sonra) zorlaşsa da, veliler çocuklarını iyi bir dershaneye yazdırmak için pek çok maddi fedakârlık yapmaktadır. Bu nedenle dershanenin aldığı ücret karşılığında, beklentileri karşılaması gerekir. Dershane ücreti hakkında yapılan yorumlarda;
dershanenin ücreti

 • Kayıtta ya da belli dönemlerde ücret indirimi yapıp yapmadıkları
 • Bursluluk sınavı olup olmadığı bursluluk oranları
 • Ödeme şekli ve ödeme aksadığında yapılan işlemler öğrenilir.

Dershanenin nitelikleri kadar ücretlendirmesi de önemlidir.

Dershanenin Yorumlara Verdiği Yanıtlar

Ankara dershane yorumları internette çevrimiçi en çok aranan yorumlardandır. En uygun dershane arayışında yorumları etkisi tartışılmaz. Dershaneler yapılan yorumlarda kendi eksikliklerini belirler, olumlu yorumlar avantaj sağlar, imaj tazeler. Çevrimiçi yorumları dikkate alırken dikkat edilmesi gereken bir diğer şey de, dershanenin olumsuz yorumlara ve şikâyetlere verdiği yanıtlardır.

Yorumlara birkaç saat gibi kısa bir sürede yanıt veriliyorsa, dershane bu durumda ilgili bir dershanedir. Yine yorumlara birkaç gün veya hafta içinde yanıt veriliyorsa, bu durumda yorumların ve şikâyetlerin ciddiye alındığını söylemek güçtür.

Yorumlara verilen yanıtlarda kullanılan üslup önemlidir. Yanıtlar nezaket kuralları içinde verilmelidir. Kaba dille, hakaret içeren yanıtlar kurumun itibarını zedeler. Ayrıca bu durumun yayılması, itibar ve öğrenci kaybına neden olur. Eğitim sektöründe de sağlıksız bir imaja neden olabilir. Dershane hakkında bir karara varmak için yorumlar incelendiğinde, yorumlara verilen cevapları da dikkate almak gerekir. Ankara dershane yorumları göz önüne alınarak en uygun dershane belirlenebilir.

Kişisel Gelişim Kursu Yorumları

Bir öğrencinin başarılı olması için sürekli ders çalışma a da soru çözmesi gibi şartları bulunmaz. Sağlıklı bir kişilik sahibi olmak da önemlidir. Dershaneler pek çok alanda kurs verdikleri gibi, bireyin kişisel bakımdan da gelişmesi amaçlı kurslar verirler. Bu kurslarda öğrenciler;

 • Yeteneklerinin farkına varır.
 • Potansiyelleri açığa çıkar.
Duyuru
Duyuru
Konuşmayı Başlat
Merhaba, Odtülüler Eğitim Kurumu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Hemen Ara