Bize Ulaşın

(0312) 418 88 58

Ankara Dershane Önerisi

Anasayfa » Ankara Dershane Önerisi

Ankara Dershane Önerisi: Dershane Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ankara ilinde yerel ya da ulusal faaliyet gösteren pek çok dershane bulunmaktadır. Sınav sistemlerinin belli zamanlarda değişmesi ve sınavların daha zor hale gelmesi ile birlikte ülkemiz genelinde ve Ankara’da açılan dershane sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca taleplere bağlı olarak sürekli yenileri de eklenmektedir. Bu bir avantaj olarak görülse de, tercih sırasında zorluklar yaşanmaktadır.

Ankara ilimiz, sürekli eğitim ve iş göçü alan bir şehir olma özelliğini sürekli korur. İş olanaklarının fazla olması ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin bu ilimizde olması nedeniyle, dershane sayıları da artmaktadır. Ankara dershane önerisi, Ankara’da iyi bir dershane bulmak isteyenlerin sürekli dershane arayışına girenlerin aradığı bir kaynaktır.

Dershane seçiminde hangi unsurlar önemlidir?

Eğitim Kadrosu

Dershanelerdeki eğitim kadrosu belki de en önemli kriterdir. Ne kadar yüksek teknolojiyle donatılırsa donatılsın, öğrenciye istenilen bilgi birikimini aktaramayan, öğretmeye ve anlamaya yönelik ders vermeyen ve ezberciliğe dayalı eğiten öğretmenlerin olduğu dershanede başarı sağlanamaz.

Kitabı ezberleyerek ders anlatan değil de, ek kaynaklardan yararlanarak bilgi dağarcığını genişleten öğretmenlerin daha iyi eğitim verdiği de bir gerçektir. Ayrıca öğretmenin alanında uzman, dershane eğitmenliğinde en az 7–8 yıllık geçmişinin olması önemlidir. Eğitmenin alanında uzman olup olmadığı mutlaka öğrenilmelidir.

Bina Özellikleri

Eğitime uygun ve elverişli binaların tercihi önemlidir. Bir apartmandan ya da iş hanından bozma, gerekli güvenlik hizmeti, hijyen kuralları ya da sınıfın büyüklüğü yeterli olmayan dershaneler tercih edilmemelidir. Sıvaları dökülen, sürekli rutubet yapan binalarda sağlık tehlikeye girdiğinden binanın kaç yıllık bina olduğu ve gerekli şartlara uyup uymadığı da öğrenilmelidir.

10 kişilik sınıflara 20 kişinin sığdırılmaya çalışılması sorunlar yaratabilir. Öğrenciler dersleri rahat anlayamayacağı gibi çok yakın mesafelerde oturmak da rahatsızlık yaratacaktır. Dershanelerin bir amacı da öğrencinin kendi okullarında yaşadıkları sıkıntıları yaşamamalarını sağlamaktır. Ankara dershane önerisi alınırken bina özelliklerine de dikkat etmek gerekir. Öğrencilerin eğitimlerinden önce sağlıklarını ve güvenliklerini korumak gerekir.

Ders ve Yayın Özellikleri

Dershanelerde dersler, Milli Eğitim bakanlığı müfredatına göre yapılmaktadır. Dershanelerin bir özelliği de örgün öğretimde verilen derslerin kitaplarına ek olarak yararlanabilecekleri yayınların da olmasıdır. Bazı büyük çaptaki dershaneler, sorulan sorulara ait test kitaplarını kendi branş öğretmenlerine hazırlatmaktadır. Ayrıca yine bazı büyük dershanelerin de kendi basım evleri ve televizyon yayınları bulunmaktadır. Buralarda dersler canlı olarak çevrimiçi izlenebilir ve test soruları uzman eğitmenler tarafından çözülmektedir. Ders saatleri de öğrencinin okul durumuna göre ayarlanmaktadır. Dershane bünyesinde yayın yapan dershane televizyonu, derslerin çevrimiçi izlenebilmesine ve soruların çevrimiçi yanıtlanmasına olanak tanır. Bu yayınların bir özelliği de öğrencinin istediği saatte izleyebilmesini sağlar, anlamadığı konuları istediği sıklıkta izleyebilir. Bu da dersleri daha iyi pekiştirmesini sağlar.

Fiyatlandırma

Yüksek fiyatlı bir dershane en iyi eğitimi veremeyeceği gibi, düşük ücretli dershanelerin de eğitiminin zayıf ve kaliteli olmadığı anlamı çıkartılmamalıdır. Örneğin Ankara’da pek çok dershane ve bunlara bağlı farklı alanlarda kurslar olup, öğrencileri kendilerine çekmek için düşük fiyat uygulaması yapabilirler.

Türkiye genelinde ise tanınmış ya da yerel pek çok dershane bulunmaktadır. Bu dershanelerde fiyatlandırma dershanede sunulan hizmetler, bulunduğu il ya da bölge ve şube sayısı gibi etkenlerle ücretlendirilir. Çok sayıda şubesi olan dershaneler, şubelerinin bulunduğu il ve ilçeye göre ücretlendirme yapar. Fiyatlandırmada ülkenin güncel ekonomik durumu da göz önüne alınmaktadır.

Dershane Kadrosu

Ankara dershane önerisi alırken bir başka kriter olarak dershanenin yerleşik kadrosuna da dikkat etmelisiniz. Her sene kadro değişiyorsa, dershane öğretmenlerine verilmesi gereken maaş ödenmiyorsa, bir taksit gecikmesi sonrasında öğrenci velisi icraya veriliyorsa, kayıttan sonra öğrenciyle taahhüt edildiği gibi ilgilenilmiyorsa bu kursun güvenilir olduğu şüphelidir.

Öğretmenler, dershanenin temel unsurudur. İyi bir eğitimcinin öğrencisinin başarısız olma ihtimali yok gibidir. Dershane eğitimcileri, alanında uzman olmalı, dershanecilik eğitimi alanında da uzman olmalıdır. Yani bir dershanecilik geçmişinin olması, mesleki eğitimlere düzenli katılması ve öğrencisinin gelişimi için uğraşması gerekir.

Yönetim kadrosunun da dershane yönetimi konusunda uzman olması gerekir. Dershaneyle ilgili en önemli kararlar yönetim kadrosundan çıkar. Mali belirlemeler, dershanenin denetimi ve yönetimi bu kadro tarafından yapılır. Sadece dershanecilik tecrübesi var diye yönetimden anlamayan kişilerin dershane yönetiminde olması, yarardan çok zarar getirebilir.

Yanlış kararlar almak, dershaneye, öğretmene ve öğrenciye yeterli ilgiyi göstermemek de yönetim ve dershane arasındaki iletişimin zayıflamasına neden olur. Bu da dershanenin bir süre sonra kapatılmasına, öğrencilerin ve öğretmenlerin mağdur edilmesine neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı dershane kadrosunun da iyi olup olmadığı araştırılmalıdır.

Ankara’da Dershaneler Nasıl Eğitim Verir?

Ankara dershane önerisi alırken dershanelerin nasıl eğitim verdiğinin de bilinmesi gerekir. Ankara’da dershaneler daha çok Keçiören ilçesinde yoğunlaşmıştır. Hangi ilçede yaşarsanız yaşayın, çeşitli ulaşım kaynakları olduğundan dolayı öğrencilerin ulaşımla ilgili bir sıkıntıları yaşanmamaktadır. Diğer ilçelerde de kaliteli eğitim veren dershaneler mevcuttur.

Dershaneler, öğrencilerin en iyi şekilde sınavlara hazırlanması, okullara ya da devlet kurumlarına alımlarda girmek zorunda oldukları sınavlarda iyi derece elde etmeleri için oldukça iyi çaba gösterirler. Belirli zamanlarda yapılan deneme sınavları ile de, öğrencilerin sınav sistemine alışmaları, sınavlara konsantre olmaları, soruları zamanı iyi değerlendirerek hızlı çözebilmeleri sağlanır. Deneme sınavlarındaki sorular, gerçek sınav soruları analiz edilerek dershane öğretmenlerince hazırlanmaktadır.

Dershaneye kayıt olan öğrenciler, dershanenin belirlediği bir tarihte sınava tabi tutulur. Sınav neticesinde sonuçlar değerlendirilir ve öğrenci aldığı puana göre yeni sınıfına yerleştirilir. Deneme sınavları öğrencilerin ders bilgisini ve seviyesini tespit etme amaçlı yapılan sınavlardır.

Ankara dershane önerisi için araştırma yaparken dershanenin bursluluk sınavı yapıp yapmadığına ve burs durumlarına da bakmanız gerekir. Daha düşük bütçeli dershanelerde verilen burs oranı düşük tutulurken, daha yüksek eğitim veren dershanelerde ise ödüllendirme sistemi daha gelişmiştir. Bursluluk ödülleri belli oranda ücret indirimi, öğrenciye belirlenen miktarda burs yardımı, tablet, çanta ya da kitap gibi hediyelerdir. Bu bir başarı teşvikidir. Ödüllendirme her zaman tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca dershaneler arası rekabeti de sağlar. Bursluluk sınavları sadece dershaneler için değil, öğrenciler için de başarı odaklı bir rekabete dönüşmektedir.

Dershaneler öğrencilerin eksik olduğu konulara daha çok ağırlık verir. Yani en çok ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermektedirler. Öğrencilerin başarılı olması, dershanenin kendi ismini de duyurmasını sağlarken, daha fazla öğrenciyi kendisine çekebilir. Öğrenci sayıları ise her yıl değişir ve dershanenin şube sayısına göre değişir.

Örneğin Sınav Dershanelerinin Türkiye genelinde 400’e yakın şubesi bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine önem verir ve öğrencilerini de dâhil eder. Eğitim ödülleri almıştır. İlkleriyle ön plandadır. Öğrencilerinin psikolojik ve bilişsel gelişimini desteklemek için faaliyetler yürütür. Böylece dershane eğitimi sırasında öğrencilerin sosyal hayatın içinde olması da sağlanır. Bu da öğrencileri ve velileri büyük oranda kendisine çeker.

Ankara dershane önerisi olarak araştırılacak hususlarda öğrencinin dershane eğitim hayatının yanında sosyal aktivitelere katılımı olup olmadığı da araştırılmalıdır. Dershanelerin çoğu oldukça başarılı olsa da, aralarında büyük rekabet vardır. Beklentiyi en çok karşılayan dershane öğrenciyi çekebilirken, bu beklentinin altında kalanlar öğrenci kaybına ve zarara uğrayabilir.

Dershanecilik bir tabela, gerekli/gereksiz cihazlarla donatılmış bir dershane ortamı değil, maddi başarıdan çok öğrencinin başarıp kazanması odaklı bir eğitim sistemidir. Örgün öğretime destek bir okuldur. Öğrencinin başarısı bir nevi, öğretmenin ve dershanenin başarısı olarak görülür.

Neden Dershaneye Gidilmeli?

Örgün eğitim sistemi, kaliteli eğitim anlayışı ile eğitim vermeye çalışsa da, sistemdeki aksaklıklar, uzman öğretmen yetersizliği ve sınıfların kalabalık olması gibi nedenlerden dolayı öğrencinin başarısı etkilenmektedir. Bu durumda da dershanelere ihtiyaç duyulur. Disiplinli ve etkili bir çalışma yaparak istediği başarıyı elde etmek isteyenler için dershaneler gereklilik haline gelmiştir.

Ankara dershane önerisi olarak pek çok dershane önerilir, zira dershaneler kaliteli ve başarı odaklı eğitim verir.

Dershaneler sadece bir okulda eğitim gören öğrencilere hizmet vermez. Devlet memuru olmak için KPSS sınavlarına girmeye hazırlanan mezun kişilere, TUS ve DUS gibi zorunlu uzmanlık sınavlarına girmek isteyen hekimlere, kadro almak için sınavlara girecek olan kişilere de eğitim vermektedir. Evinde ya da bulunduğu ortamda sağlıklı ve disiplinli bir çalışma ortamı bulunmayan, konularda yetersiz olduğunu düşünenler için dershaneler mükemmel eğitim imkânı yaratabilir.

Dershanelerde, eksik olanın konuların tekrarları yapılarak, çok sayıda test sorusu çözülerek, daha çok düzenli ve disiplinli çalışma ile istenilen başarı yakalanabilir.

Ankara ve İstanbul gibi büyük iş potansiyelinin olduğu illerde dershane fiyatları biraz daha yüksek olabileceği gibi, fiyat bakımından uygun dershaneler de bulunmaktadır. Ankara dershane önerisi araştırmasında fiyatlandırmaya da dikkat edilmesi gerekir.

  • Ücret ne kadar? Verilen para karşılığı dershane beklentileri karşılıyor mu?
  • İlk kayıt indirimi var mı?
  • Bursluluk sınavı yapılıyor mu? Bursluluk oranları ne?

Bunların da belirlenmesi gerekir. Bursluluk sınavları öğrencilerin belli oranlarda dershane masraflarına destek olmak, tamamen ücretsiz eğitim vermek ya da belli şekillerde başarılı öğrenciyi ödüllendirmek için yapılır. Dershanelerin bursluluk sınavlarında taahhüt ettiklerin gerçekleştirmesi gerekir. Burs, bir çeşit ödüllendirme olduğundan gerçek sınavlara hazırlıkta da moral ve motivasyon sağlar. Bunun nedeni bursların bursluluk sınavında en iyi derece yapan öğrencilere veriliyor olmasıdır.

Bazı kişilere göre dershanelere gitmek, zaman ve para bakımından israf olarak görülse de, aslında pek çok açıdan dershaneler yararlı eğitim kurumlarıdır. Dershaneler;

  • Öğrencinin disiplinli çalışmasını sağlar.
  • Sınıf mevcudu az olduğundan az olduğundan bire bir eğitim imkânı verir. Öğrenci istediği

kadar soru çözebilir.

  • Yapılan deneme sınavları, öğrencinin hangi konularda yeterli ya da yetersiz olduğunun

anlaşılmasını sağlayarak yetersiz kısma daha çok özen gösterilir.

  • Ödüllendirme ile öğrencinin motivasyonu sağlanır. Birbirine rakip olan öğrencilerin daha

çok çalışmasını sağlar. Ezberci eğitim değil öğrenmeye odaklıdır. Bu yüzden öğrenci anlayarak öğrenir.

Ankara dershane önerisi olarak, başarı oranları yüksek dershanelerin dikkate alınması önerilir. Dershanenin sınav sistem değişikliklerini takip etmesi gerekir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Duyuru
Duyuru
Konuşmayı Başlat
Merhaba, Odtülüler Eğitim Kurumu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Hemen Ara