Ankara Dershane Seçimi

İyi bir dershane sadece eğitim yönünden tercih edilmez. Öğrencisini hedefe ulaştırmada hem sınava hazırlayan hem de psikolojik/bilişsel gelişimini destekleyici yönü olması nedeniyle de tercih edilir.

Kişisel Koçluk Hizmetleri

Ankaranın en iyi dershanesi araştırmalarında öğrencilere eğiktim desteği yanında, psikolojik ve kişisel gelişim desteği veren dershaneler talep görür. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi tüm dershanelerde olsa da, bazıları pasif olabilir. Yani tamamen göstermeliktir. Bu nedenle dershane seçiminde aktif bir Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık hizmetinin verildiğinin bilinmesi gerekir.

Bilinen dershanelerin çoğunda öğrenciler için kişisel koçluk hizmeti de verilmektedir. Kişisel koçlar, öğrenci ile birebir ilgilenir ve öğrencinin eksikliklerini gidererek kendisini geliştirmesini sağlar. Bazı öğrenciler velileriyle sağlıklı bir iletişim içindeyken, bazıları için bu mümkün olmayabilir.

Öğrenci kendisini ve istediklerini ifade edemeyebilir. Örneğin sınav dönemi yaklaştıkça sınav stresi, sınav kaygısı ve başaramama korkusu gibi psikolojik durumlara yol açabilir. Ailesinden yeterli desteği de göremezse, iyice içine kapanabilir, motivasyonu düşebilir hatta depresyona girebilir.

Dershanelerde görev yapan rehber öğretmenler, psikolojik danışmanlar ve koçlar tüm kaygıları azaltmak, öğrencinin düşük motivasyonunu yükseltmek ve sınavlara hazırlanmak için çaba gösterir. Ayrıca aileden destek görmeyen öğrenci kendisini yalnız hisseder. Kişisel koçlar öncelikle öğrenciyi her yönüyle tanır, değerlendirir ve ona uygun bir sınav çalışma programı hazırlar. Bu hayat mücadelesinde yalnız olmadığının mesajını verir. Güç ve enerji toplamasını sağlar. Bir sporcunun antrenörü gibi çalışır. Öğrenci bu sayede sadece sınavlara değil, hayata da en iyi şekilde hazırlanır. Ankaranın en iyi dershanesi arayışında kişisel koçluk hizmetlerini olup olmadığı da araştırılmalıdır.

İster bir okul öğrencisi olsun, isterse bir sınava hazırlanan bir yetişkin, motivasyonunun düştüğü zamanlar olabilir. Bu motivasyon kaybı sadece okul yaşantısını değil iş ve kişisel hayatı da olumsuz etkiler. Sınav dönemleri yaklaştığında kaygı ve korkular artar, motivasyon düşer. Öğrencinin aklında

 1. Nasıl ders çalışmalıyım?
 2. Bazı konuları anlayamıyorum /Aklımda tutamıyorum. Ne yapmam gerekir?
 3. Kurs harici özel ders almam gerekir mi?
 4. Sınavı başarabilir miyim? gibilerinden pek çok soru vardır. Özellikle sürekli eğitim

sisteminde bir şeylerin değişmesi de öğrencilerde kafa karışıklığına neden olabilir. Kişisel Koçlar öğrenciyi okuldaki gelişimi/değişimi yakından takip ederek, ona yapması ve yapmaması gerekenleri söyler. Bilgilerin daha kalıcı olması için öğrenmeye dayalı eğitim sistemi uygulanır. Bu arada kişisel koçluk hizmetleri sadece dershane içinde değil, internet aracılığıyla çevrimiçi olarak örgencinin evindeyken de verilebilir.

Yaz Kampı

Ankaranın en iyi dershanesi aramalarında veliler dershanenin yaz kampı hizmeti verip vermediğini de araştırır. Yaz kamplarında mezun öğrencilere ve 9–10–11 ve 12.sınıflara kimya, fizik ve matematik dersleri verilir. 6–7 ve 8.sınıflara Türkçe, Fen bilimleri ve matematik dersleri verilmektedir. Yaz kampı, dershanenin belirlediği tarihler arası, haftada 5 gün, 09.00 ve 17.00 saatleri arası, toplamda 180 saat olarak verilir.

Yaz kampında konu anlatımı yapılır, tarama ve deneme sınavları ile bol soru çözümü yapılır. Amaç, konulardaki eksiklikleri kapatmaktır. Öğrencilere derslere verimli şekilde nasıl çalışılacağı öğretilir. Bu sayede evlerinde de tek başlarına verimli ders çalışması yapabilirler. Ayrıca kampta hangi konunun işlendiği, kaç soru çözümü yapıldığı gibi bilgiler, dershanenin internet bağlantısıyla velilerle de paylaşılmaktadır.

Ankara Dershane Seçimi

Ankaranın en iyi dershanesi seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri ise dershane seçimidir. Pek çok dershane yılların tecrübesi ile hizmet verse de, bazı dershaneler yerel

Ankara Dershane Önerisi

Ankara Dershane Önerisi: Dershane Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ankara ilinde yerel ya da ulusal faaliyet gösteren pek çok dershane bulunmaktadır. Sınav sistemlerinin belli zamanlarda değişmesi ve sınavların daha zor hale gelmesi ile birlikte ülkemiz genelinde ve Ankara’da açılan dershane sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca taleplere bağlı olarak sürekli yenileri de eklenmektedir. Bu bir avantaj olarak görülse de, tercih sırasında zorluklar yaşanmaktadır.

Ankara ilimiz, sürekli eğitim ve iş göçü alan bir şehir olma özelliğini sürekli korur. İş olanaklarının fazla olması ve Türkiye’nin en iyi üniversitelerinin bu ilimizde olması nedeniyle, dershane sayıları da artmaktadır. Ankara dershane önerisi, Ankara’da iyi bir dershane bulmak isteyenlerin sürekli dershane arayışına girenlerin aradığı bir kaynaktır.

Dershane seçiminde hangi unsurlar önemlidir?

Eğitim Kadrosu

Dershanelerdeki eğitim kadrosu belki de en önemli kriterdir. Ne kadar yüksek teknolojiyle donatılırsa donatılsın, öğrenciye istenilen bilgi birikimini aktaramayan, öğretmeye ve anlamaya yönelik ders vermeyen ve ezberciliğe dayalı eğiten öğretmenlerin olduğu dershanede başarı sağlanamaz.

Kitabı ezberleyerek ders anlatan değil de, ek kaynaklardan yararlanarak bilgi dağarcığını genişleten öğretmenlerin daha iyi eğitim verdiği de bir gerçektir. Ayrıca öğretmenin alanında uzman, dershane eğitmenliğinde en az 7–8 yıllık geçmişinin olması önemlidir. Eğitmenin alanında uzman olup olmadığı mutlaka öğrenilmelidir.

Bina Özellikleri

Eğitime uygun ve elverişli binaların tercihi önemlidir. Bir apartmandan ya da iş hanından bozma, gerekli güvenlik hizmeti, hijyen kuralları ya da sınıfın büyüklüğü yeterli olmayan dershaneler tercih edilmemelidir. Sıvaları dökülen, sürekli rutubet yapan binalarda sağlık tehlikeye girdiğinden binanın kaç yıllık bina olduğu ve gerekli şartlara uyup uymadığı da öğrenilmelidir.

10 kişilik sınıflara 20 kişinin sığdırılmaya çalışılması sorunlar yaratabilir. Öğrenciler dersleri rahat anlayamayacağı gibi çok yakın mesafelerde oturmak da rahatsızlık yaratacaktır. Dershanelerin bir amacı da öğrencinin kendi okullarında yaşadıkları sıkıntıları yaşamamalarını sağlamaktır. Ankara dershane önerisi alınırken bina özelliklerine de dikkat etmek gerekir. Öğrencilerin eğitimlerinden önce sağlıklarını ve güvenliklerini korumak gerekir.

Ders ve Yayın Özellikleri

Dershanelerde dersler, Milli Eğitim bakanlığı müfredatına göre yapılmaktadır. Dershanelerin bir özelliği de örgün öğretimde verilen derslerin kitaplarına ek olarak yararlanabilecekleri yayınların da olmasıdır. Bazı büyük çaptaki dershaneler, sorulan sorulara ait test kitaplarını kendi branş öğretmenlerine hazırlatmaktadır. Ayrıca yine bazı büyük dershanelerin de kendi basım evleri ve televizyon yayınları bulunmaktadır. Buralarda dersler canlı olarak çevrimiçi izlenebilir ve test soruları uzman eğitmenler tarafından çözülmektedir. Ders saatleri de öğrencinin okul durumuna göre ayarlanmaktadır. Dershane bünyesinde yayın yapan dershane televizyonu, derslerin çevrimiçi izlenebilmesine ve soruların çevrimiçi yanıtlanmasına olanak tanır. Bu yayınların bir özelliği de öğrencinin istediği saatte izleyebilmesini sağlar, anlamadığı konuları istediği sıklıkta izleyebilir. Bu da dersleri daha iyi pekiştirmesini sağlar.

Fiyatlandırma

Yüksek fiyatlı bir dershane en iyi eğitimi veremeyeceği gibi, düşük ücretli dershanelerin de eğitiminin zayıf ve kaliteli olmadığı anlamı çıkartılmamalıdır. Örneğin Ankara’da pek çok dershane ve bunlara bağlı farklı alanlarda kurslar olup, öğrencileri kendilerine çekmek için düşük fiyat uygulaması yapabilirler.

Türkiye genelinde ise tanınmış ya da yerel pek çok dershane bulunmaktadır. Bu dershanelerde fiyatlandırma dershanede sunulan hizmetler, bulunduğu il ya da bölge ve şube sayısı gibi etkenlerle ücretlendirilir. Çok sayıda şubesi olan dershaneler, şubelerinin bulunduğu il ve ilçeye göre ücretlendirme yapar. Fiyatlandırmada ülkenin güncel ekonomik durumu da göz önüne alınmaktadır.

Dershane Kadrosu

Ankara dershane önerisi alırken bir başka kriter olarak dershanenin yerleşik kadrosuna da dikkat etmelisiniz. Her sene kadro değişiyorsa, dershane öğretmenlerine verilmesi gereken maaş ödenmiyorsa, bir taksit gecikmesi sonrasında öğrenci velisi icraya veriliyorsa, kayıttan sonra öğrenciyle taahhüt edildiği gibi ilgilenilmiyorsa bu kursun güvenilir olduğu şüphelidir.

Öğretmenler, dershanenin temel unsurudur. İyi bir eğitimcinin öğrencisinin başarısız olma ihtimali yok gibidir. Dershane eğitimcileri, alanında uzman olmalı, dershanecilik eğitimi alanında da uzman olmalıdır. Yani bir dershanecilik geçmişinin olması, mesleki eğitimlere düzenli katılması ve öğrencisinin gelişimi için uğraşması gerekir.

Yönetim kadrosunun da dershane yönetimi konusunda uzman olması gerekir. Dershaneyle ilgili en önemli kararlar yönetim kadrosundan çıkar. Mali belirlemeler, dershanenin denetimi ve yönetimi bu kadro tarafından yapılır. Sadece dershanecilik tecrübesi var diye yönetimden anlamayan kişilerin dershane yönetiminde olması, yarardan çok zarar getirebilir.

Yanlış kararlar almak, dershaneye, öğretmene ve öğrenciye yeterli ilgiyi göstermemek de yönetim ve dershane arasındaki iletişimin zayıflamasına neden olur. Bu da dershanenin bir süre sonra kapatılmasına, öğrencilerin ve öğretmenlerin mağdur edilmesine neden olabilir. Bu sebeplerden dolayı dershane kadrosunun da iyi olup olmadığı araştırılmalıdır.

Ankara’da Dershaneler Nasıl Eğitim Verir?

Ankara dershane önerisi alırken dershanelerin nasıl eğitim verdiğinin de bilinmesi gerekir. Ankara’da dershaneler daha çok Keçiören ilçesinde yoğunlaşmıştır. Hangi ilçede yaşarsanız yaşayın, çeşitli ulaşım kaynakları olduğundan dolayı öğrencilerin ulaşımla ilgili bir sıkıntıları yaşanmamaktadır. Diğer ilçelerde de kaliteli eğitim veren dershaneler mevcuttur.

Dershaneler, öğrencilerin en iyi şekilde sınavlara hazırlanması, okullara ya da devlet kurumlarına alımlarda girmek zorunda oldukları sınavlarda iyi derece elde etmeleri için oldukça iyi çaba gösterirler. Belirli zamanlarda yapılan deneme sınavları ile de, öğrencilerin sınav sistemine alışmaları, sınavlara konsantre olmaları, soruları zamanı iyi değerlendirerek hızlı çözebilmeleri sağlanır. Deneme sınavlarındaki sorular, gerçek sınav soruları analiz edilerek dershane öğretmenlerince hazırlanmaktadır.

Dershaneye kayıt olan öğrenciler, dershanenin belirlediği bir tarihte sınava tabi tutulur. Sınav neticesinde sonuçlar değerlendirilir ve öğrenci aldığı puana göre yeni sınıfına yerleştirilir. Deneme sınavları öğrencilerin ders bilgisini ve seviyesini tespit etme amaçlı yapılan sınavlardır.

Ankara dershane önerisi için araştırma yaparken dershanenin bursluluk sınavı yapıp yapmadığına ve burs durumlarına da bakmanız gerekir. Daha düşük bütçeli dershanelerde verilen burs oranı düşük tutulurken, daha yüksek eğitim veren dershanelerde ise ödüllendirme sistemi daha gelişmiştir. Bursluluk ödülleri belli oranda ücret indirimi, öğrenciye belirlenen miktarda burs yardımı, tablet, çanta ya da kitap gibi hediyelerdir. Bu bir başarı teşvikidir. Ödüllendirme her zaman tercih edilen bir yöntemdir. Ayrıca dershaneler arası rekabeti de sağlar. Bursluluk sınavları sadece dershaneler için değil, öğrenciler için de başarı odaklı bir rekabete dönüşmektedir.

Dershaneler öğrencilerin eksik olduğu konulara daha çok ağırlık verir. Yani en çok ihtiyaç duydukları alanlarda destek vermektedirler. Öğrencilerin başarılı olması, dershanenin kendi ismini de duyurmasını sağlarken, daha fazla öğrenciyi kendisine çekebilir. Öğrenci sayıları ise her yıl değişir ve dershanenin şube sayısına göre değişir.

Örneğin Sınav Dershanelerinin Türkiye genelinde 400’e yakın şubesi bulunmaktadır. Sosyal sorumluluk projelerine önem verir ve öğrencilerini de dâhil eder. Eğitim ödülleri almıştır. İlkleriyle ön plandadır. Öğrencilerinin psikolojik ve bilişsel gelişimini desteklemek için faaliyetler yürütür. Böylece dershane eğitimi sırasında öğrencilerin sosyal hayatın içinde olması da sağlanır. Bu da öğrencileri ve velileri büyük oranda kendisine çeker.

Ankara dershane önerisi olarak araştırılacak hususlarda öğrencinin dershane eğitim hayatının yanında sosyal aktivitelere katılımı olup olmadığı da araştırılmalıdır. Dershanelerin çoğu oldukça başarılı olsa da, aralarında büyük rekabet vardır. Beklentiyi en çok karşılayan dershane öğrenciyi çekebilirken, bu beklentinin altında kalanlar öğrenci kaybına ve zarara uğrayabilir.

Dershanecilik bir tabela, gerekli/gereksiz cihazlarla donatılmış bir dershane ortamı değil, maddi başarıdan çok öğrencinin başarıp kazanması odaklı bir eğitim sistemidir. Örgün öğretime destek bir okuldur. Öğrencinin başarısı bir nevi, öğretmenin ve dershanenin başarısı olarak görülür.

Neden Dershaneye Gidilmeli?

Örgün eğitim sistemi, kaliteli eğitim anlayışı ile eğitim vermeye çalışsa da, sistemdeki aksaklıklar, uzman öğretmen yetersizliği ve sınıfların kalabalık olması gibi nedenlerden dolayı öğrencinin başarısı etkilenmektedir. Bu durumda da dershanelere ihtiyaç duyulur. Disiplinli ve etkili bir çalışma yaparak istediği başarıyı elde etmek isteyenler için dershaneler gereklilik haline gelmiştir.

Ankara dershane önerisi olarak pek çok dershane önerilir, zira dershaneler kaliteli ve başarı odaklı eğitim verir.

Dershaneler sadece bir okulda eğitim gören öğrencilere hizmet vermez. Devlet memuru olmak için KPSS sınavlarına girmeye hazırlanan mezun kişilere, TUS ve DUS gibi zorunlu uzmanlık sınavlarına girmek isteyen hekimlere, kadro almak için sınavlara girecek olan kişilere de eğitim vermektedir. Evinde ya da bulunduğu ortamda sağlıklı ve disiplinli bir çalışma ortamı bulunmayan, konularda yetersiz olduğunu düşünenler için dershaneler mükemmel eğitim imkânı yaratabilir.

Dershanelerde, eksik olanın konuların tekrarları yapılarak, çok sayıda test sorusu çözülerek, daha çok düzenli ve disiplinli çalışma ile istenilen başarı yakalanabilir.

Ankara ve İstanbul gibi büyük iş potansiyelinin olduğu illerde dershane fiyatları biraz daha yüksek olabileceği gibi, fiyat bakımından uygun dershaneler de bulunmaktadır. Ankara dershane önerisi araştırmasında fiyatlandırmaya da dikkat edilmesi gerekir.

 • Ücret ne kadar? Verilen para karşılığı dershane beklentileri karşılıyor mu?
 • İlk kayıt indirimi var mı?
 • Bursluluk sınavı yapılıyor mu? Bursluluk oranları ne?

Bunların da belirlenmesi gerekir. Bursluluk sınavları öğrencilerin belli oranlarda dershane masraflarına destek olmak, tamamen ücretsiz eğitim vermek ya da belli şekillerde başarılı öğrenciyi ödüllendirmek için yapılır. Dershanelerin bursluluk sınavlarında taahhüt ettiklerin gerçekleştirmesi gerekir. Burs, bir çeşit ödüllendirme olduğundan gerçek sınavlara hazırlıkta da moral ve motivasyon sağlar. Bunun nedeni bursların bursluluk sınavında en iyi derece yapan öğrencilere veriliyor olmasıdır.

Bazı kişilere göre dershanelere gitmek, zaman ve para bakımından israf olarak görülse de, aslında pek çok açıdan dershaneler yararlı eğitim kurumlarıdır. Dershaneler;

 • Öğrencinin disiplinli çalışmasını sağlar.
 • Sınıf mevcudu az olduğundan az olduğundan bire bir eğitim imkânı verir. Öğrenci istediği

kadar soru çözebilir.

 • Yapılan deneme sınavları, öğrencinin hangi konularda yeterli ya da yetersiz olduğunun

anlaşılmasını sağlayarak yetersiz kısma daha çok özen gösterilir.

 • Ödüllendirme ile öğrencinin motivasyonu sağlanır. Birbirine rakip olan öğrencilerin daha

çok çalışmasını sağlar. Ezberci eğitim değil öğrenmeye odaklıdır. Bu yüzden öğrenci anlayarak öğrenir.

Ankara dershane önerisi olarak, başarı oranları yüksek dershanelerin dikkate alınması önerilir. Dershanenin sınav sistem değişikliklerini takip etmesi gerekir.

Ankara LGS Kursları

Ankara LGS kursları, LGS sınavına çalışan öğrencileri en iyi şekilde hazırlamak için Ankara ilinde faaliyet gösteren kurslardır. Proje ve özel program uygulayan okullar, sosyal bilimler liseleri ve Fen liseleri gibi nitelikli okullar, LGS sınavıyla öğrenci almaktadırlar. Özel ve resmi ortaokulların 8.sınıf öğrencileri, imam hatip ortaokulu öğrencileri, yurt dışı okullarda öğrenim görenler ve geçici eğitim merkezi öğrencileri LGS sınavına başvurabilirler.

Ankara LGS Kursları- LGS Dersleri

LGS sınavları sabah 50 soruluk bir oturumla sözel bölüm, 40 soruluk bir oturumla öğlene doğru olmak üzere iki oturumda uygulanır. Sözel bölümde yabancı dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe ve TC İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersleri yer alır. Sayısal bölümde ise Fen bilimleri ve matematik alanlarında dersler vardır. 2022 sınav takvimine göre LGS sınavı, 5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. 2022 sınavında sınav süresinin artırılması beklentisi olsa da, herhangi bir süre artışının olmayacağı açıklanmıştır.

Türkçeden 20, matematikten 20, fen bilgisinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden 10, TC İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, yabancı dil (İngilizce)’den 10 olmak üzere toplamda 90 soru sorulmaktadır. 50 soruluk sözel bölüm oturumu 75 dakika, 40 soruluk sayısal bölüm oturumu süresi ise 80 dakika olmaktadır.

Ankara LGS Kursları Nasıl Eğitim Verir?

Ankara LGS kursları, Ankara ilinde eğitim gören öğrencilerin LGS sınavlarına verimli ve disiplinli bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Başarı, iyi bir eğitimin sonucunda gelir. Ancak, bir kursun amacı sürekli ders-ödev-test üçgeniyle öğrenciyi bunaltmak ve ezbere dayalı bir sisteme hapsetmek olmamalıdır.

Kurs, verimli ve disiplinli öğrenmeyi, analitik yeteneği geliştirmeyi, mantığı kullanmayı ve bunları yaparken öğrencinin eğlenmesini de amaçlar.

Yönetim ve Eğitim Kadrosu

Ankara LGS kursları hem yönetim hem de eğitim kadrolarıyla kaliteli eğitim verir. Kurs yöneticileri iyi bir öğretmen olduğu gibi yönetim konusunda da tecrübelidir. Yönetim tecrübesi olmayan kişilerin, yönetici olduğu durumlarda kursla ilgili hatalı ve yanlış kararlar vermesi muhtemeldir. Tüm bu hatalar ve yanlış kararlar, kursun itibarının zedelenmesine hatta kapatılmasına yol açabilir.

Örneğin kurstaki öğretmenlerin hatır ilişkisiyle işe alınması, kayıttan sonra öğrenciyle yeterince ilgilenmemek, kursun gelir gider dengesinin sağlanamaması, yeterli materyal ve kaynakların sağlanamaması, yönetim ve öğretmenler arasındaki anlaşmazlıklar, sürekli öğretmen değiştirilmesi gibi nedenler, kursa olan güveni zedeler.

Bu durum öğrenci kaybına neden olurken, kursun kapatılma kakarı alınmasına da neden olabilir. Tüm bu olumsuzluklarla karşılaşmamak için sağlam bir yönetim kadrosunun olması gerekir.

Eğitmenler, kursun can damarıdır. Yönetim kadrosundan daha önemli olduğu da bir gerçektir. Dershanecilik konusunda bir bilgisi ve deneyimi olmayan, ezbercilik odaklı ve öğrenci psikolojisinden anlamayan eğitmenler, kursun ve öğrencinin başarısızlığında önemli rol oynar. Bu nedenlerle dershanede eğitim veren öğretmenlerin branşlarında uzman, öğrenci psikolojisini bilen, öğrenciyi anlayabilen ve öğrenme odaklı eğitim veren öğretmenleri olması gereklidir. Öğretmenler ayrıca eğitim-öğretim dönemi içinde meslek içi eğitimlere de tabi tutulmaktadır.

Sınava Hazırlık Kampı

Ankara LGS kursları hazırlık kampı, özellikle sınavlara 1 ay kala yapılan bir kamp çalışmasıdır. Bu sürede tekrar dersleri ve seri denemeler uygulanır. Belirli sıklıklarda yapılan seri deneme sınavlarına katılan öğrencilerin eksik olduğu konular belirlenir ve gerçek sınava kadar bu eksiklikleri kapatma çalışmaları hızlanır.

Eğitim ve Yayınlar

Başarılı geçen bir sınavın ana kaynağı, iyi bir eğitim almak ve kaliteli yayınlardan çalışmaktır. LGS yayınları adı altında verilen eğitimle ilgisi olmayan yayınlar, yarardan çok zarar getirir. LGS kurlarında Milli Eğitim kaynakları harici, müfredata uygun ve çıkabilmesi muhtemel soruların olduğu test kitapları bulunur.

Kursların amacı öğrencilerin hedeflerine ulaşması olduğundan, başarılı olmaları için yayın desteği sağlanır. Kurs merkezlerindeki test kitapları alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır. Öğrencilerin pratik yapmaları ve soruları çözmeleri için soru bankaları hazırlanır. Amaç, öğrencilerin analitik yeteneklerin geliştirmek ve sınavlarda soruları en iyi şekilde çözebilmelerini sağlamaktır. Soru bankaları harici hazırlanan kitaplar, öğrencilerin konuları bölümler halinde görebilmesini sağlamaktadır, konularla ilgili soru takiplerini düzenli şekilde yapıp çalışmaları sağlanır. Ayrıca konuların pekiştirilerek pratik yapmak için kullanılan yaprak testler, zaman kaybından da tasarruf sağlamaktadır.

Marka haline gelmiş kurslarda öğrencilerin sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri kantin, çalışma salonları ve kütüphaneleri mevcuttur. Böylece öğrenciler, derslerinde ve soru çözümlerinde birbirleriyle çalışma imkânı bulmaktadır.

Soru bankaları, ÖSYM ve MEB’e uygun hazırlanan kolay, orta ve zor olarak hazırlanan yayınlardır. Öğrencilerin soruları çözebilme durumuna göre seviyeleri ölçülür. Buna göre de gereken diğer çalışmalar yapılır.

Sınavlar

Ankara LGS kursları, öğrencilerin girecekleri gerçek sınava alışmaları ve zorluk çekmemeleri için LGS sınavına benzer deneme sınavları yapmaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerin test pratiği artar, eksik yönler tespit edilir ve başarıları ölçülür. Deneme sınavları her öğrenci açısından farklı değerlendirilir. Eksik yönler tespit edilir ve buna göre çalışmalara ağırlık verilir.

LGS kurslarından bazıları markalaşmış kurslardır ve neredeyse Türkiye’nin her ilinde bir aya da birkaç şubesi olan kurslardır. Bu kurslarda sınavların sorularını genel merkez hazırlar, tüm şubelere gönderir ve aynı anda sınavlar yapılır. Sınavların değerlendirilmesi de yine Türkiye geneli yapılmaktadır

Sınav takvimi eğitim-öğretim yılının başında hazırlanır. Kursun niteliğine göre, belirli zamanlarda sınav takvimi hazırlanır ve sınav günü ülke genelindeki tüm şubelerde uygulanır. Bu sınavların haricinde bursluluk sınavları yapılır. Bu sınavlar ödüllendirme mantığıyla hareket eder ve belli bir dereceye girenlere yüzde 25–50–75 gibi oranlarda ücret indirimi yapılır.

Tam puan alan öğrenciler ise tam bursluluk ile kurstaki eğitim hayatına ücret ödemeden devam eder ya da kurs tarafından çeşitli ödüller verilir. Kursların çoğunun “Başarı ödüllendirilmelidir” mantığıyla çalıştığını söylemek de mümkündür.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Ankara LGS kursları, sadece ders eğitimi verip sınav yapmaz. Öğrencilerin eğitim- öğretim süresince yaşadıkları sınav stresi ve kaygıyı yok etmek için psikolojik danışmanlık hizmeti de vermektedir. Eğitim süresince öğrencilere bir rehber öğretmen, bir psikolojik danışman ve mentör öğretmen destek verir.

Öğrencilerin devam-devamsızlık durumu, kariyer planlaması/ yönlendirmeleri, akademik gelişimleri ve başarı durumları, bu öğretmenler tarafından takip edilir. Öğrenciler randevu alarak rehber öğretmenleriyle bireysel görüşme yapabilir. Kurslardaki öğretmenler en az 7–8 yıllık dershanecilik geçmişi olan öğretmenlerdir ve pek çok öğretmenin dershanecilik geçmişi de daha eskilere dayanır.

Dershane eğitmenliği, diğer eğitim kurumlarına oranla daha geniş kapsamlıdır. Örgün öğretim okulu öğretmenleri, kalabalık sınıflara ders verip öğrencileriyle bire bir ilgilenemezken, dershane öğretmenleri mevcudu daha az sınıflara eğitim verip, öğrencilerle bire bir ilgilenip sorunlarına çözüm üretebilir.

Psikolojik destek, özellikle sınav dönemlerinde çok yararlı olmaktadır. Sınavlar yaklaştıkça öğrencilerin kaygısı ve stresi artar. Ayrıca öğrencilerin sosyal çevresinden ya da bireyselliğinden kaynaklanan psikolojik sorunlara çözüm bulmak için de çalışmaları psikolojik danışmanlar yapar. Öğrencinin başarısızlık nedenleri tespit edilir ve bunu düzeltmek için çözümler bulmaya çalışılır. Mentör öğretmenler, bur öğrencinin en çok dersine giren öğretmenlerdir ve öğrencinin ödev takiplerini, ders içi durumlarını, akademik gelişimlerini başarı durumlarını ve sınav puanlarını takip eder. Veliler ile iletişime geçerek öğrencilerin durumları hakkında bilgi verir.

Kurs Etkinlikleri

Ankara LGS kursları, sadece öğrencinin ders çalışmasını değil, yaptıkları etkinliklerle verimli çalışmalar yapmalarını da sağlar. Etkinlikleri genel merkez planlar ve tüm şubelerde aynı anda uygulanır. Çalışmaların genel merkez tarafından yürütülüp denetlendiği etkinlikler, seminerler, tatiller, veli görüşmeleri, sınavlar, rehberlik çalışmaları ve yoğunlaştırılmış programlar olarak yıllık çalışma planında yer alır. Ayrıca öğretmenlerin grup etütleri gibi etkinliklere de katılımı sağlanır.

Kişiye Özel Program Hazırlama

Öğrencileri birbirinden ayıran en büyük özellikleri duygusal ve akademik yeterliliklerinin farklı olmasıdır. Yani her biri bir birey olarak farklı psikolojiye sahiptirler ve anlama yetenekleri farklıdır. Bazı öğrenciler için tek bir anlatışta konuları anlamaları ve soruları çözmeleri basitken, bazı öğrenciler için bir hatta birkaç tekrar gerektirebilir.

LGS kursları, kursun ilk 1.ay bitiminde genel bir sınav uygular. Bu sınavda öğrencinin performansı, başarısı değerlendirilir ve yetersiz olduğu konular belirlenir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda hangi sınıfta öğrenim göreceğine karar verilir. Böylece kendi düzeyindeki diğer kişilerle eğitim alması sağlanır.

Deneme sınavları belli aralıklarla yapılır ve öğrencinin gelişimi bu sınavlarla takip edilir. Kurslarda öğrencinin durumuna göre özel bir çalışma programı hazırlanır. Ankara LGS kursları, öğrencinin başarısına odaklı kurlardır ve en iyi eğitim vermektedirler.

 

 

Ankara Dershane Fiyatları 2022

Her aile çocuğunun başarılı olması ve daha verimli çalışabilmesi için dershaneye kayıt etmek ister. Bunun için öncelikle Ankara dershane fiyatları incelenir. Dershaneler okuldan sonra gelen fakat hem okula hem de sınavlara yardımcı kurumlardır. Okul ortamını birebir barındıran bu kurumlar, her çocuğun ihtiyaçlarına göre dizayn edilir. Müfredata uygun dersler ve bu derslerde anlatılan yardımcı ipuçlarıyla ders başarısı gözle görülür derecede artar. Öğrencilere başarılı olma hissiyatını tattıran dershaneler, duygusal zekayı kullanarak yeni fikirlerin oluşmasını sağlar.

Ankara dershane fiyatları da herkese hitap eden fiyatlarla oluşturulduğu için çocuklara yeni imkanların kapılarını aralar. Güzel bir diksiyona ve beden diline sahip olan branş öğretmenleri de tüm zorlu konuları çocukların akıllarında kalıcı şekilde anlatmaktadır. Bu konuları ders sonu etkinliklerle destekleyerek konuların uzun süreli belleğe yerleşmesini sağlar. Zor konulardan herkes mustarip olsa da kolay konular da çeldirici olabilir. Ankara dershane fiyatları ile her öğrencinin kayıt yaptırarak birçok basit yöntemi kolaylıkla öğrenir.

 • Ankara Dershane Fiyatları Ne Kadar?

Aileler kayıt yaptırmadan önce dershanelerin sunduğu imkanlara ve fiyatlara göz atar. Ankara dershane fiyatları da sunulan imkanlara göre oldukça uygundur. Verimli çalışma sistemlerine sahip kurumlar, sınav endişesinde de öğrencilerin daima yanındadır. Mutlu ve yüksek motivasyonla eğitimi hedefleyen dershaneler, her yaştan çocukların hizmetine açıktır. Ankara dershane fiyatları ise ebeveynler için makul olduğu için sıkça tercih edilir. Uygun fiyatlara rağmen yüksek performans vaat eden Odtülüler Dershanesi, tüm derslerin kaliteli bir şekilde işlendiği bir eğitim yuvasıdır. Çocuklar eğlenerek öğrenirken bilmediklerini öğretmenlerine sorabilmektedir.

Öğretmenler ise çocukların soruları cevaplama tarzını inceleyerek eksikliklerini rahatlıkla belirlemektedir. Bu eksikliklere göre öğrencinin çalışma düzeni yeniden dizayn edilerek verimin artırılması hedeflenir. Derslerden sonra verilen ev ödevleri günlük konulara uygundur. Ayrıca konuları hatırlamasını sağlayacak ipuçları da ödevler içerisinde verilir. Ankara dershane fiyatları ise her zaman daha iyisini hedefleyen aileler ve öğrenciler için belirlenir. Modern imkanlardan sonuna kadar faydalanan öğrenciler, kendini keşfetme yolunda büyük adımlar atarak keskin düşüncelere sahip olur. Bu sayede her sınavdan en iyi başarıyı elde edebilir.

 • Ankara Dershane Ücretleri

Ankara dershane ücretleri, çocuklarının en iyi eğitimi almasını isteyen aileler tarafında merak ediliyor. Her yaştan çocuklara bilgi düzeyi fark etmeksizin çeşitli konularda eğitim veren dershaneler, okuldan sonra en büyük yardımcılardan biri haline gelmiştir. Bazı çocuklar okul derslerini kaçırması nedeniyle konularda büyük gerilemeler yaşayabilir. Bu eksiklikler de ilerleyen konuların anlaşılmasını güçleştirir. Bu da dönem sonuna kadar çözülemez bir zorluk ortaya çıkarabilir. Ankara dershane ücretleri, bu zorlukların yaşanmaması için her aile için dikkatle belirlenir.

Türkiye’nin ikinci büyük şehri olan Ankara’da kaliteli eğitime olan rağbet her geçen gün arttığı için dershanelere olan ilgi de artmaktadır. Butik sınıflarda hizmet verebilen dershaneler, öğretmenlerin konularda geri kalmış çocuklara daha iyi eğitim verebilmesini sağlar. Öğrenci sayısı az olan bu sınıflarda öğretmen iletişimi daha rahat sürdürebileceği için soruları daha hızlı cevaplandırabilir. Ankara dershane ücretleri, Ankara’nın hangi semtinde olursanız olun kolay ulaşılabilirdir. Fakat ücretlerden ziyade verilen eğitimin kalitesi daima ön planda olmalıdır.

 • Ankara Dershane Ücretleri Neleri Kapsar?

Ankara dershane ücretleri; değer yargılar, soru – cevaplar, akıl yürütme, hafıza teknikleri, ders ödevlerine yardım ve sorumluluk kazandırma gibi birçok konuyu kapsar. Tüm bu fırsatlar öğrencilerin hem bilgi sahibi olmasına hem de sosyal bir yaşama kavuşmasına yardımcı olur. Çocuklarının doğru ve yanlışın muhakemesini daha rahat yapabildiğini gören veliler, dershane ücretlerinin bu hizmeti hak ettiğine emin olur. Bu nedenle Ankara’da dershane ücretleri incelenirken öğrenciye katkı sunulan özelliklerin fazla olmasına dikkat edilmelidir. Ayrıca erken kayıt imkanlarından yararlanabilirseniz daha uygun fiyatlar ile döneme başlayabilirsiniz.

Evde rahat olmayan bir ortam yerine dershanelerde yer alan ferah ve sessiz ortamlar, konforlu çalışmak isteyen öğrencilerin hizmetine açılır. Böylelikle konularda eksikliği olan öğrenciler, arkadaşlarıyla birlikte ortak akıl yürüterek ders çalışabilir. Ankara’da dershane ücretleri incelenirken sınavlara odaklı hizmetler de kontrol edilmelidir. Odtülüler Dershanesi, sınava hazırlanmak isteyen okul çağındaki çocuklar ve mezun grupları için özel sınıflarda eğitim vermektedir. Rakiplerden bir adım öne çıkmak için her detayın önemli olduğu bilen öğrenciler, sınav gruplarıyla amaca uygun çalışabilmektedir.

Dershane Yorumları Kızılay

Dershanelerin bu denli ülkemizde ön plana çıkmasının en önemli nedenlerinden biri artan rekabettir. Aileler başarı yarışında çocuklarının gerekenleri yapabilmesi için daha çok bilgiye sahip olması gerektiğini düşünür. Bu nedenle dershane yorumları Kızılay’da sıkça incelenir. Yorumlar arasında dershanelerin müfredata uygun olarak ilerlemesinden bahsedilir. Böylelikle çocuklar dershanede yeni bilgiler öğrenirken bu bilgileri okul derslerinde de kullanabilir. Özellikle okul başarısının artması yıl sonu başarı puanının artmasını sağlayacaktır. Bu da üniversiteye giriş sınavlarında katsayı olarak alınarak genel puana eklenir.

Müfredatı devamlı takip eden dershaneler, yeniliklere karşı kendini geliştirir. Yapılan toplantılarla branş öğretmenlerinin ders planları, öğrencilere göre belirlenir. Dershane yorumları Kızılay’da incelenirken aileler çocuklarının boş zamanlarına göre dershane aradığı sıkça görülmektedir. Böylelikle okul ve dershane arasında geçen süreyi etkin bir şekilde kullanarak aşırı yorgunluk yaşamadan ders çalışabilirler. Dershane derslerini dinledikten sonra kendi isteğiyle ekstra çalışmak isteyen öğrenciler için de sessiz ve ferah ortamlar sunulur. Dershane yorumları Kızılay’da aranırken gürültülü ev ortamının yerine sessiz mekanların önemi belirtilmektedir.

Faydalı Dershane Yorumları Kızılay

Çocukların hayallerine ulaşmasını sağlayan dershaneler, kararsız kalanlar için de bir rehber görevi görür. Dershane yorumları Kızılay’da koçluk hizmetinin öneminin bahsedilmesi de dikkate değer. Öğrenciler kendilerini yakın hissettikleri öğretmenlere akıllarında kalanları aktararak bilgi edinebilir. Bu, sadece ders hakkında değil gelecek planları hakkında da soruları içerebilir. Ruhsal ve akademik açıdan geniş bilgiye sahip rehberler, dershane döneminin verimli geçmesi için oldukça çabalar. Dershane yorumları Kızılay’da incelenirken velilerin yaptığı hataların da nasıl yanlışlar doğurabileceği aktarılmaktadır.

Koçluk hizmeti sayesinde velilerle kurulan iletişimle çocuklar için gerekenler ortak olarak planlanır. Çocukların yorgunluk ve uykusuzluk gibi sorunlarla uğraşmaması için verilen fiziksel ve ruhsal tavsiyeler ile veliler bilgilendirilir. Mantık ve bilginin ön planda tutulduğu Odtülüler Dershanesi, çocukların yaratıcılığını artıran çalışmalarla zihnin tüm yönlerini aktifleştir. Öğrenciler ders dinlerken yeni ve eski bilgiler arasında kolayca bağlantı kurarak akılda kalıcılığı sağlar. Dershane yorumları Kızılay arasında ön plana çıkan Odtülüler Dershanesi ile siz de çocuklarınıza en iyisini sunabilirsiniz

Dershane Yorumları Ankara

Dershaneler, müfredatı takip eden ve öğrencilere okul dışında yardımcı olan eğitim kurumlarıdır. Sınavlara hazırlık ve diğer konularda pratiklik kazandırması nedeniyle tercih edilir. Dershane yorumları Ankara ilinde arayan aileler, çocuklarına iş nitelikleri kazandıran kurumları ön plana alır. Birçok ipucuyla anlaşılması zor dersleri farklı yöntemlerle aktaran dershaneler, aşama aşama ilerler. Örneğin bir çocuk dershaneye kayıt olduğunda öncelikle onun bilgisi test edilir. Test sonucunda ve okuduğu sınıf düzeyinde bir sınıfa yerleştirilir.

Dershane yorumları Ankara’da incelenirken kurumların hangi sınıfa kadar hizmet verdiği de aktarılmaktadır. Birçok kurum ilkokul, ortaokul, lise ve mezun gruplarında hizmet verdiği için kapsamlı bir eğitim sunmaktadır. Herkese hitap eden bir eğitim sisteminin olmasından dolayı, yıl boyunca verilen dersler özel olarak planlanır. Uzman öğretmenler, idareciler ve velilerle birlikte yapılan görüşmeler sonrasında öğrencilerin yaşam tarzına uygun ders saatleri ayarlanır. Böylelikle öğrenciler okul ve dershane arasında zorlamadan gidip gelebilir. Dershane yorumları Ankara’da arama yaparken önemli bir diğer noktada öğrencilerle kurulan etkileşimlerdir.

Velilerin Dershane Yorumları Ankara

Sınav kaygısını giderme, sorumlulukların öğrenilmesi ve öğrenmenin farklı yollarla teşvik edilmesinin bahsedildiği dershane yorumları Ankara’da dikkat çekiyor. Çeşitli hafıza teknikleriyle derslerin anlatılması da akılda kalıcılığı artırıyor. Örneğin bir matematik formülünün somut kavramlarla eşleştirilerek hafızada tutulması bu tekniğin en büyük avantajıdır. Böylelikle öğrenciler somut kavramı düşündüğünde formülü her ortamda rahatça aklına getirebilir. Bu, zamanı da verimli kullanmayı sağlar. Dershane yorumları Ankara’da incelenirken ailelerin çocuklarının sorumluluk kazandığını da anlatır. Çünkü dershanelerde hayatın zorlukları ve rakiplerle daima bir yarış halinde oldukları hatırlatılır.

Dezavantajları avantaja dönüştürebilen uzman öğretmenler, her konuyu öğrencilerin anlayabilecekleri şekilde basitleştirir. Derse ilgisi olmayan öğrencileri keşfederek sorunların temeline iner. Görsel ve işitsel yolların derslerle birlikte kullanılması da öğrencilerin derse ilgisini çekmesini sağlayan yollardan biridir. Belgeseller, videolar, resimler, sesler ve uygulamalı anlatımlarla öğrencilere yeni deneyimler kazandırılır. Dershane yorumları Ankara ilinde arayan veliler, çocuklarının hedefe odaklanmış olarak çalışmasını ister. Bu nedenle dershanelerde gelecek sınavlara uygun etüt grupları oluşturarak spesifik konularda detaya inebilmektedir.

Ankara Dershane

Ankara dershane konusunda son derece aktiftir. Başkentimizde eğitim sistemi gelişmiş olduğundan birçok öğrenci için takviye edici dersler almayı sağlayan bir program söz konusu olmaktadır. Farklı derslerin yanı sıra genel dersler konusunda da bu öğretim alanlarında eğitim alınması mümkün olmaktadır. Etüt merkezleri, dershaneler ve aynı zamanda butik dershaneleri de bulunan Odtülüler Eğitim Kurumlarının tecrübeli eğitmen kadrosu, çok geniş bir kitleye hitap eder.

Gerek eğitim ve öğretim dönemlerinde gerekse yaz dönemlerinde eğitim veren kurumda birçok öğrenci takviye derslerle başarısını arttırma şansına sahip oluyor. Öğrencilerin eğitimlerine 3 ay süren yaz kamplarıyla yılın 12 ayında eğitim imkânı sunuluyor. Ankara dershane ders anlatımı ve test çözümü konusunda yoğun bir eğitim planı oluşturan kurumda ortaokul ve liseli öğrenciler için başarı şansını arttıracak çok sayıda deneme sınavı imkânı da bulunuyor.  Öğrencilerinizi daha başarılı bir hale getirmek istiyorsanız takviye edici derslerle birlikte etüt eğitimine dahil edebilirsiniz.

Ankara Dershaneler Ne Zaman Başlıyor?

Çok sayıda öğrencinin başarılı bir şekilde derslerine devam etmesi ve sınavlara sağlam bir altyapıyla hazırlanması için mutlaka eksik derslere takviye aldırmayı deneyin. Her öğrenciyle bire bir ilgilenen öğretmenler deneyimleriyle başarı şansını arttırmaktadır. Ankara dershane arayışınız için en iyi seçeneklerden biri olarak Odtülüler Dershanesi sizi bekliyor. Öğrenciler için artık sınav stresi ve kaygısı çok eskilerde kaldı.

Ankara Dershane Önerisi

Kurumda hem uygun fiyatlı hem de yüksek kaliteli bir eğitim alınması mümkün olmaktadır. Üstelik kurumda erken kayıt dönemleri ve kolaylık sunan ödeme imkânları da bulunuyor. Ankara dershane tercihleri söz konusu olduğunda başarıyla sonuçlanan birçok uygulamada olduğu gibi, eğitimlerde de deneme sınavları oluyor. Böylece öğrenciler, öğretmenlerle birebir telafi dersleri yapabilmektedir. Eksik kalınan konularda Ankara dershane hizmetini ziyadesiyle almak mümkün olacaktır.

Öğrencinin zayıf olduğu konularda takviye dersler alması sonucu sınavlarda ve okulunda daha başarılı olması mümkün olacaktır. En iyilerden biri olarak tercih edeceğiniz Ankara dershane önerisi için ekibimizden yardım alabilirsiniz. Öğrenciniz için en iyi ders planlarını oluşturup takip etmek mümkün olacaktır.

Ankara Dershaneler

Ankara dershaneler açısından son derece zengin bir kenttir. Başkent olmasının avantajlarından biri olarak en iyi okullar bu kenttedir. Odtülüler Dershanesi, eğitimini bu köklü kurumdan alan eğitmenlerden oluşan bir kadroya sahiptir. Öğrenciyle bire bir ilgilenen, ezberci mantıktan uzak, kaliteli bir eğitim vermektedir.

Hem okul döneminde hem de yaz tatilinde mükemmel bir ders planı oluşturan kurum, Ankara dershaneler bölgesinde de bir şubeye sahiptir. Yenilikçi canlı ders uygulamaları kullanarak da online eğitim imkânı sunan bu kurumda öğrencilerin hayata hem metal olarak hem de sosyal olarak hazırlanması mümkün hale gelmektedir. Birçok öğrencinin tercih ettiği gibi takviye derslerin eklenmesiyle doğru bir ders planının oluşturulması da kolaylaşmıştır. Öğrenci odaklı bir eğitim planı bulunan kurumda memnun kalacağınız sonuçlar almak için hemen kayıt yaptırabilirsiniz.

Ankara’da Hangi Dershaneler Var?

Birçok profesyonel kurum gibi, takviye edici dersler için özel ders imkânı da olan Ankara dershaneler arayışınıza en iyi sonucu, Odtülüler Dershanesi’nde alabilirsiniz. Kendine güvenen öğrenciler yetiştirmeyi hedefleyen kurumda sınav stresi ve kaygıdan da kurtulmak mümkün oluyor. Çünkü öğrenci, bilgiyi içselleştirerek, özgüvenli bir şekilde sınavına hazırlanıyor. Hayata dair her konuda kalıcı bir bilgi birikiminin gündeme gelmesini sağlayan dershanede her bir alanında en iyilerden olan öğretmenlerle bilgiye kolayca erişebileceksiniz.

Ankara dershaneler açısından zengin bir kenttir. Bu yüzden fiyat açısından da her bütçeye hitap eden sonuçlar alınabilir. Odtülüler Derneği son derece nitelikli kadrosuyla öğrencilerin en iyi ders arkadaşı olmaya adaydır.

Ankara Dershaneler ve Ücretleri

Eğitim için her öğrenci eşit imkana sahip olmasa da Ankara dershaneler konusunda seçkin bir öğrenci kitlesine sahiptir. Her aile için hem uygun fiyatlı hem de kaliteli bir eğitmen kadrosuna sahip olan merkezler önemlidir. Bu temel gerekleri karşılayan Odtülüler Dershanesi Ankara dershaneler bölgesinde seçkin bir yerdedir.

Sınavlara hazırlanmak, derslere takviye almak ya da önemli olan konularda gelişmek için Ankara dershaneler önerisi olarak bu kurum ilk sırada yer almaktadır. Öğrenciler ve velilerden tam not alan kurumumuzda siz de başarıya giden yolda yalnız olmadığınızı hissedeceksiniz.

Ankara Dershane Ücretleri

Ankara dershane ücretleri açısından çeşitli fiyat aralıklarına sahiptir. Hem fiyat açısından hem de eğitim kalitesi açısından önemli olan bu kurumlarda eğitim almak isteyen öğrenciler, özel bir programla sisteme dahil edilmektedir. Öğrenci odaklı bir eğitim anlayışına sahip olan bu kurumda farklı ücretlendirme detayları gündeme gelmektedir.

Bulunduğu semte ve eğitmen kalitesine göre değişen Ankara dershane ücretleri farklı fiyatlarla karşınıza çıkacaktır. Bütçenize uygun bir kurum da bulabilirsiniz, daha pahalısını da… Ancak en önemli konu, eğitimin kalitesi ve niteliğidir. Bu da iyi bir öğretmen kadrosundan geçmektedir. Doğru bir öğretmen kadrosuyla karşılaştığınızda, öğrenci de eksik kaldığı derslerde başarılı olabilecektir. Kaliteli eğitim alan Odtülüler Dershanesi öğretmenleri, kaliteli öğrenciler yetiştirmektedir.

Dershane Seçerken Nelere Dikkat Etmeli?

Ekonomik olarak zor dönemden geçen birçok aile için Ankara dershane ücretleri son derece önemlidir. Hem genel durumu bozmayacak hem de öğrencinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek kaliteli eğitimimizle sizlerin de bütçesini zorlamadan ücretlendirme yapıyoruz. Her zaman uygun fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizlere destek veren kurumumuzda, her biri alanında uzman bir kadro hizmet vermektedir.

Ankara dershane ücretleri açısından zengin bir kenttir. Bu yüzden fiyat açısından da her bütçeye hitap eden sonuçlar alınabilir. Odtülüler Derneği bütçenizi de zorlamayacak ödeme alternatifleriyle rutin ve yaz takviyeleri için kapılarını sizlere açmaktadır.

Ankara Dershane Ücretleri

Çok yüksek fiyatlar söz konusu olmasa da düşük fiyatların da olmadığı Ankara dershane ücretleri ortalama olarak hesaplanır. Ders saati ve alınan ders sayısına göre hesaplanacak olan bu fiyatlardan en iyi şekilde yararlanmak için öğretmenlerimizden bilgi alabiliriniz. Zengin bir eğitmen kadrosuna sahip olan Odtülüler Dershanesi Ankara dershane ücretleri konusunda son derece geniş kartelaya sahiptir.

Takviye dersler için yaz okulu şeklinde de hizmet alabileceğiniz bu kurumda memnun kalacağınız bir ders planına sahip olmanız son derece kolay olacaktır. Ankara dershane ücretleri ve talep ettiğiniz derslerle ilgili bilgi almak isterseniz hemen bize ulaşarak, detayları öğrenebilirsiniz.

Kaliteli ve nitelikli bir eğitim anlayışına sahip olan kurumda, öğrenci odaklı bir eğitim ve öğretim yaklaşımı kullanılmaktadır.

Ankara En İyi Dershane

Ankara en iyi dershane öğrencilerimizin naçizane geri dönüşleri sonucu Odtülüler Dershanesi olmaktadır. Bu şekilde iyi bir izlenim bıraktığımıza memnun olmakla birlikte başarımızın sırrını öğrenci sevgimize borçluyuz.

Her öğrencinin öğrenme şekli farklıdır. Bu yüzden doğru bir eğitim verilerek ne şekilde öğrenme odaklılık yaratılacağı tespit edilir. Böylece kişiye en uygun yaklaşımlarla eğitim verilmesi mümkün olacaktır. Farklı ve özel bir çalışmanın odak noktası olduğu kurumumuzda, nitelikli bir eğitim alınması garanti edilmektedir. Çünkü her öğrencinin, öğrenme süreci ve ihtiyacına göre karar verilmesi söz konusu olmaktadır.

Birçok kurumsal firma Ankara en iyi dershane rozetini aldığını düşünür. Butik dershane olarak hizmet veren Odtülüler nitelikli eğitmenlerden oluşan bir kadroyla hizmet vermektedir. Bu yüzden doğru bir eğitime odaklanılarak öğrenci odaklılık ilke edinilmiştir.

Ankara’daki Dershaneler

Ülkemizde birçok başarılı bilim insanı yetiştiren Ankara en iyi dershane konusunda öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla her zaman memnun kalacağınız bir hizmet alacağınıza emin olabilirsiniz. Son derece özel olan takviye derslerin alınması gereken durumlarda, mutlaka uzmanlarımızdan yardım almanız gerekecektir.

Ankara en iyi dershane olarak Odtülüler ile en kaliteli eğitimi vermeyi ilke edinen eğitmenlerimizle doludur. Size en uygun dersi, en uygun zamanlarda oluşturarak öğrencinizin başarısını arttırmasına katkıda bulunuyoruz. Kişisel gelişim ve iyi bir eğitim konusunda desteklediğimiz personellerimizle memnun kalacağınız birçok yaz okulu programımız da olacaktır.

Ankara’da En İyi Dershane Hangisi?

Ankara en iyi dershane konusunda çok sayıda alternatife sahiptir. Çünkü bu dershanelerde öğrencilere ezberci mantıkla ders öğretilmekle birlikte, daha genel eğitimler de verilir. Bu şekilde kolaylıkla eğitim almanızı sağlayacak takviyelerle hem başarının artması hem de öğrencinin memnuniyetle derslere devam etmesi mümkün olacaktır.

Kaliteli ve nitelikli bir eğitim sunan kadromuz, en iyi okullardan dereceyle mezun olmuş öğretmenlerdir. Bu yüzden doğru bir uygulamanın gerçekleşmesine odaklanan öğretmenlerimizle en iyi dershane olmaya odaklanmış bir şekilde çalışıyoruz. Ankara en iyi dershane kalitesiyle öne çıkan bir kenttir. Bu yüzden doğru bir ders seçimiyle öğrencinin başarı odaklı bir takviye alması mümkün olacaktır.