Bize Ulaşın

(0312) 418 88 58

Ankara LGS Kursları

Anasayfa » Ankara LGS Kursları

Ankara LGS kursları, LGS sınavına çalışan öğrencileri en iyi şekilde hazırlamak için Ankara ilinde faaliyet gösteren kurslardır. Proje ve özel program uygulayan okullar, sosyal bilimler liseleri ve Fen liseleri gibi nitelikli okullar, LGS sınavıyla öğrenci almaktadırlar. Özel ve resmi ortaokulların 8.sınıf öğrencileri, imam hatip ortaokulu öğrencileri, yurt dışı okullarda öğrenim görenler ve geçici eğitim merkezi öğrencileri LGS sınavına başvurabilirler.

Ankara LGS Kursları- LGS Dersleri

LGS sınavları sabah 50 soruluk bir oturumla sözel bölüm, 40 soruluk bir oturumla öğlene doğru olmak üzere iki oturumda uygulanır. Sözel bölümde yabancı dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Türkçe ve TC İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersleri yer alır. Sayısal bölümde ise Fen bilimleri ve matematik alanlarında dersler vardır. 2022 sınav takvimine göre LGS sınavı, 5 Haziran 2022 tarihinde yapılacak. 2022 sınavında sınav süresinin artırılması beklentisi olsa da, herhangi bir süre artışının olmayacağı açıklanmıştır.

Türkçeden 20, matematikten 20, fen bilgisinden 20, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisinden 10, TC İnkılâp tarihi ve Atatürkçülük dersinden 10, yabancı dil (İngilizce)’den 10 olmak üzere toplamda 90 soru sorulmaktadır. 50 soruluk sözel bölüm oturumu 75 dakika, 40 soruluk sayısal bölüm oturumu süresi ise 80 dakika olmaktadır.

Ankara LGS Kursları Nasıl Eğitim Verir?

Ankara LGS kursları, Ankara ilinde eğitim gören öğrencilerin LGS sınavlarına verimli ve disiplinli bir şekilde hazırlanmasını sağlar. Başarı, iyi bir eğitimin sonucunda gelir. Ancak, bir kursun amacı sürekli ders-ödev-test üçgeniyle öğrenciyi bunaltmak ve ezbere dayalı bir sisteme hapsetmek olmamalıdır.

Kurs, verimli ve disiplinli öğrenmeyi, analitik yeteneği geliştirmeyi, mantığı kullanmayı ve bunları yaparken öğrencinin eğlenmesini de amaçlar.

Yönetim ve Eğitim Kadrosu

Ankara LGS kursları hem yönetim hem de eğitim kadrolarıyla kaliteli eğitim verir. Kurs yöneticileri iyi bir öğretmen olduğu gibi yönetim konusunda da tecrübelidir. Yönetim tecrübesi olmayan kişilerin, yönetici olduğu durumlarda kursla ilgili hatalı ve yanlış kararlar vermesi muhtemeldir. Tüm bu hatalar ve yanlış kararlar, kursun itibarının zedelenmesine hatta kapatılmasına yol açabilir.

Örneğin kurstaki öğretmenlerin hatır ilişkisiyle işe alınması, kayıttan sonra öğrenciyle yeterince ilgilenmemek, kursun gelir gider dengesinin sağlanamaması, yeterli materyal ve kaynakların sağlanamaması, yönetim ve öğretmenler arasındaki anlaşmazlıklar, sürekli öğretmen değiştirilmesi gibi nedenler, kursa olan güveni zedeler.

Bu durum öğrenci kaybına neden olurken, kursun kapatılma kakarı alınmasına da neden olabilir. Tüm bu olumsuzluklarla karşılaşmamak için sağlam bir yönetim kadrosunun olması gerekir.

Eğitmenler, kursun can damarıdır. Yönetim kadrosundan daha önemli olduğu da bir gerçektir. Dershanecilik konusunda bir bilgisi ve deneyimi olmayan, ezbercilik odaklı ve öğrenci psikolojisinden anlamayan eğitmenler, kursun ve öğrencinin başarısızlığında önemli rol oynar. Bu nedenlerle dershanede eğitim veren öğretmenlerin branşlarında uzman, öğrenci psikolojisini bilen, öğrenciyi anlayabilen ve öğrenme odaklı eğitim veren öğretmenleri olması gereklidir. Öğretmenler ayrıca eğitim-öğretim dönemi içinde meslek içi eğitimlere de tabi tutulmaktadır.

Sınava Hazırlık Kampı

Ankara LGS kursları hazırlık kampı, özellikle sınavlara 1 ay kala yapılan bir kamp çalışmasıdır. Bu sürede tekrar dersleri ve seri denemeler uygulanır. Belirli sıklıklarda yapılan seri deneme sınavlarına katılan öğrencilerin eksik olduğu konular belirlenir ve gerçek sınava kadar bu eksiklikleri kapatma çalışmaları hızlanır.

Eğitim ve Yayınlar

Başarılı geçen bir sınavın ana kaynağı, iyi bir eğitim almak ve kaliteli yayınlardan çalışmaktır. LGS yayınları adı altında verilen eğitimle ilgisi olmayan yayınlar, yarardan çok zarar getirir. LGS kurlarında Milli Eğitim kaynakları harici, müfredata uygun ve çıkabilmesi muhtemel soruların olduğu test kitapları bulunur.

Kursların amacı öğrencilerin hedeflerine ulaşması olduğundan, başarılı olmaları için yayın desteği sağlanır. Kurs merkezlerindeki test kitapları alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanmaktadır. Öğrencilerin pratik yapmaları ve soruları çözmeleri için soru bankaları hazırlanır. Amaç, öğrencilerin analitik yeteneklerin geliştirmek ve sınavlarda soruları en iyi şekilde çözebilmelerini sağlamaktır. Soru bankaları harici hazırlanan kitaplar, öğrencilerin konuları bölümler halinde görebilmesini sağlamaktadır, konularla ilgili soru takiplerini düzenli şekilde yapıp çalışmaları sağlanır. Ayrıca konuların pekiştirilerek pratik yapmak için kullanılan yaprak testler, zaman kaybından da tasarruf sağlamaktadır.

Marka haline gelmiş kurslarda öğrencilerin sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri kantin, çalışma salonları ve kütüphaneleri mevcuttur. Böylece öğrenciler, derslerinde ve soru çözümlerinde birbirleriyle çalışma imkânı bulmaktadır.

Soru bankaları, ÖSYM ve MEB’e uygun hazırlanan kolay, orta ve zor olarak hazırlanan yayınlardır. Öğrencilerin soruları çözebilme durumuna göre seviyeleri ölçülür. Buna göre de gereken diğer çalışmalar yapılır.

Sınavlar

Ankara LGS kursları, öğrencilerin girecekleri gerçek sınava alışmaları ve zorluk çekmemeleri için LGS sınavına benzer deneme sınavları yapmaktadır. Bu sınavlarda öğrencilerin test pratiği artar, eksik yönler tespit edilir ve başarıları ölçülür. Deneme sınavları her öğrenci açısından farklı değerlendirilir. Eksik yönler tespit edilir ve buna göre çalışmalara ağırlık verilir.

LGS kurslarından bazıları markalaşmış kurslardır ve neredeyse Türkiye’nin her ilinde bir aya da birkaç şubesi olan kurslardır. Bu kurslarda sınavların sorularını genel merkez hazırlar, tüm şubelere gönderir ve aynı anda sınavlar yapılır. Sınavların değerlendirilmesi de yine Türkiye geneli yapılmaktadır

Sınav takvimi eğitim-öğretim yılının başında hazırlanır. Kursun niteliğine göre, belirli zamanlarda sınav takvimi hazırlanır ve sınav günü ülke genelindeki tüm şubelerde uygulanır. Bu sınavların haricinde bursluluk sınavları yapılır. Bu sınavlar ödüllendirme mantığıyla hareket eder ve belli bir dereceye girenlere yüzde 25–50–75 gibi oranlarda ücret indirimi yapılır.

Tam puan alan öğrenciler ise tam bursluluk ile kurstaki eğitim hayatına ücret ödemeden devam eder ya da kurs tarafından çeşitli ödüller verilir. Kursların çoğunun “Başarı ödüllendirilmelidir” mantığıyla çalıştığını söylemek de mümkündür.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Ankara LGS kursları, sadece ders eğitimi verip sınav yapmaz. Öğrencilerin eğitim- öğretim süresince yaşadıkları sınav stresi ve kaygıyı yok etmek için psikolojik danışmanlık hizmeti de vermektedir. Eğitim süresince öğrencilere bir rehber öğretmen, bir psikolojik danışman ve mentör öğretmen destek verir.

Öğrencilerin devam-devamsızlık durumu, kariyer planlaması/ yönlendirmeleri, akademik gelişimleri ve başarı durumları, bu öğretmenler tarafından takip edilir. Öğrenciler randevu alarak rehber öğretmenleriyle bireysel görüşme yapabilir. Kurslardaki öğretmenler en az 7–8 yıllık dershanecilik geçmişi olan öğretmenlerdir ve pek çok öğretmenin dershanecilik geçmişi de daha eskilere dayanır.

Dershane eğitmenliği, diğer eğitim kurumlarına oranla daha geniş kapsamlıdır. Örgün öğretim okulu öğretmenleri, kalabalık sınıflara ders verip öğrencileriyle bire bir ilgilenemezken, dershane öğretmenleri mevcudu daha az sınıflara eğitim verip, öğrencilerle bire bir ilgilenip sorunlarına çözüm üretebilir.

Psikolojik destek, özellikle sınav dönemlerinde çok yararlı olmaktadır. Sınavlar yaklaştıkça öğrencilerin kaygısı ve stresi artar. Ayrıca öğrencilerin sosyal çevresinden ya da bireyselliğinden kaynaklanan psikolojik sorunlara çözüm bulmak için de çalışmaları psikolojik danışmanlar yapar. Öğrencinin başarısızlık nedenleri tespit edilir ve bunu düzeltmek için çözümler bulmaya çalışılır. Mentör öğretmenler, bur öğrencinin en çok dersine giren öğretmenlerdir ve öğrencinin ödev takiplerini, ders içi durumlarını, akademik gelişimlerini başarı durumlarını ve sınav puanlarını takip eder. Veliler ile iletişime geçerek öğrencilerin durumları hakkında bilgi verir.

Kurs Etkinlikleri

Ankara LGS kursları, sadece öğrencinin ders çalışmasını değil, yaptıkları etkinliklerle verimli çalışmalar yapmalarını da sağlar. Etkinlikleri genel merkez planlar ve tüm şubelerde aynı anda uygulanır. Çalışmaların genel merkez tarafından yürütülüp denetlendiği etkinlikler, seminerler, tatiller, veli görüşmeleri, sınavlar, rehberlik çalışmaları ve yoğunlaştırılmış programlar olarak yıllık çalışma planında yer alır. Ayrıca öğretmenlerin grup etütleri gibi etkinliklere de katılımı sağlanır.

Kişiye Özel Program Hazırlama

Öğrencileri birbirinden ayıran en büyük özellikleri duygusal ve akademik yeterliliklerinin farklı olmasıdır. Yani her biri bir birey olarak farklı psikolojiye sahiptirler ve anlama yetenekleri farklıdır. Bazı öğrenciler için tek bir anlatışta konuları anlamaları ve soruları çözmeleri basitken, bazı öğrenciler için bir hatta birkaç tekrar gerektirebilir.

LGS kursları, kursun ilk 1.ay bitiminde genel bir sınav uygular. Bu sınavda öğrencinin performansı, başarısı değerlendirilir ve yetersiz olduğu konular belirlenir. Yapılan bu değerlendirme sonucunda hangi sınıfta öğrenim göreceğine karar verilir. Böylece kendi düzeyindeki diğer kişilerle eğitim alması sağlanır.

Deneme sınavları belli aralıklarla yapılır ve öğrencinin gelişimi bu sınavlarla takip edilir. Kurslarda öğrencinin durumuna göre özel bir çalışma programı hazırlanır. Ankara LGS kursları, öğrencinin başarısına odaklı kurlardır ve en iyi eğitim vermektedirler.

 

 

Duyuru
Duyuru
Konuşmayı Başlat
Merhaba, Odtülüler Eğitim Kurumu Olarak Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
Hemen Ara